Filters
  Activities
  Type of product


  Country


  All fruit and vegetable professionals: Cooperative

  Axxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
  Cooperative
    
  Vxxxxxxxx
  73005, CHANIA
  Greece  Greece
  Axxxxx
  Cooperative
  Bxxxxxx
  F-20230, Linguizzetta
  France  France
  Axx xxxxx
  Cooperative
  Vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
  47522, Pievesestina Di Cesena
  Italy  Italy
  Axxxxxxxx
  Cooperative
  Zxxx xxxxxxxxxx
  8200, Ait Melloul
  Morocco  Morocco
  Bxxxxxxxxxx
  Cooperative
  zxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
  87064, Corigliano Rossano
  Italy  Italy
  Cxxxxxxxx xxxxxx
  Cooperative
  0x xx xxxx xxxxxxx xx
  01, Adzopé
  Ivory Coast  Ivory Coast
  Cxxx xx xxxxxxxxxxx
  Cooperative
    
  Lx xxxxx xxxxxxx xx xxx
  85330, Noirmoutier
  France  France
  Cxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
  Cooperative
  Cxxxxxx xxxx
  2038, Bujumbura
  Burundi  Burundi
  Exxxx
  Cooperative
  1xx xxxxxxxx xxxxxx
  0000, Alexandria
  Egypt  Egypt
  Exxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
  Cooperative
  Axxxxxxx
  03316, Orihuela
  Spain  Spain
  Fxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx
  Cooperative
  Vxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx
  92020, PALMA DI MONTECHIARO (AG)
  Italy  Italy
  Gxx
  Cooperative
  Hx xxx xxxxx xxxxxxx
  700000, Ho Chi Minh City
  Vietnam  Vietnam
  Gxxxxxx
  Cooperative
  Axxxx xx
  11401, Jerez De La Frontera
  Spain  Spain
  Ixxxxxxxxx xxxxxx
  Cooperative
  Vxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
  52040, Civitella In Val Di Chiana
  Italy  Italy
  Kxx xxxx xxx xxxxx
  Cooperative
    
  4x xxxxx xxx xxxxxxxx
  33220, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
  France  France
  Kxxxxxxxxxx xxx
  Cooperative
  2x xxxxxxxx xxxxx
  M9A 1P7, Etobicoke
  Canada  Canada
  Lxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
  Cooperative
  Hxxxxxxxxxxx xx
  1110, Wien
  Austria  Austria
  Lxxxxxxxx
  Cooperative
  Exxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
  2540-170, Bombal
  Portugal  Portugal
  Nxxxxxx xx xxxxxxxx
  Cooperative
  Cx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x
  46007, Valencia
  Spain  Spain
  Nxxxxxx
  Cooperative
    
  Zxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
  59280, Bois-Grenier
  France  France
  Nxxxxxxxxxxx
  Cooperative
  Cxxx xxxxxxxx xx
  92029, Ravanusa
  Italy  Italy
  Sxxxxxxx
  Cooperative
  Sxxxxxx xx
  87, Banfora
  Burkina Faso  Burkina Faso
  Sxxxxxxxxxx
  Cooperative
  Axx xxxxx xxxx
  31014, Oran
  Algeria  Algeria
  Sxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
  Cooperative
  Lxx xxx xxxxxxx
  229, Cotonou
  Benin  Benin
  Sxxxxxx xxx
  Cooperative
  Nxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
  70000, Ho Chi Minh
  Vietnam  Vietnam
  Txxxx xxxxx
  Cooperative
  Zxxx xxxxxxxxxxxx
  1111, Jbel Ouest
  Tunisia  Tunisia
  Txx xxxxxxx
  Cooperative
  xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
  34000, Istanbul
  Turkey  Turkey
  Vxxxxxxx
  Cooperative
    
  Lx xxxxxx
  46600, Baladou
  France  France
  Xxxxxx
  Cooperative
  Fxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
  3713967623, Qom
  Iran  Iran
  Zxxxxxxxxx
  Cooperative
    
  Vxx xxxxxx xxxx
  75020, Scanzano Jonico
  Italy  Italy

  See other suppliers Cooperative of fruit and vegetable by geographic area  See other suppliers Cooperative of fruit and vegetable by product category  Professionals in the fruit and vegetable sector by activity Professional Organization